Mensendieck is een behandelmethode die niet door een arts wordt uitgevoerd en ook niet onder diens toezicht hoeft te staan. Oefentherapie mensendieck is genoemd naar Bess Mensendieck, die in het begin van de 20e eeuw een systeem van oefeningen ontwikkelde gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en spiergebruik gericht op vitaliteit.

Bess Mensendieck (1864 – 1957) was een Amerikaanse arts van Nederlandse voorouders. Ze was voornamelijk in Europa werkzaam.

Bij mensendieck staat gedragsverandering centraal. De behandeling richt zich op (het voorkomen van) klachten ten gevolge van een incorrecte houding of beweging (eventueel veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte) en het verkrijgen van praktisch inzicht. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling zal het verbeteren van de houding en een goede kwaliteit van bewegen centraal staan. Daarbij wordt gekeken wat de patiënt in zijn dagelijks leven doet, zodat een goede kwaliteit van bewegen ook praktisch bruikbaar is. Meestal is het niet nodig om gebruik te maken van (fitness) apparatuur omdat de patiënt functionele oefeningen leert om zijn klachten onder controle te houden. De insteek van de behandelmethode is dat men leert wat men zelf kan doen waardoor het resultaat vaak duurzaam is. Kenmerkend aan deze behandelmethode is dat er gebruikgemaakt wordt van een motorisch leerproces waarbij zelf zien, zelf ervaren en zelf oordelen centraal staan. Dit zijn belangrijke aspecten die nodig zijn om daadwerkelijk tot een houdings- en bewegingsverandering te komen.

‘Paramedisch’ betekent dat een therapie onder toezicht van een arts wordt gegeven. Hoewel een arts de verwijzing kan geven, is het niet zo dat deze bij de behandeling aanwezig is. Oefentherapeut is sinds 2008 een vrij toegankelijk beroep. Patiënten kunnen dus ook zonder verwijzing terecht. Het is mogelijk om zich voor oefentherapie te verzekeren. De vergoeding komt uit de aanvullende verzekering en is per polis verschillend. Het gemiddeld aantal vergoede behandelingen ligt tussen de 9 en 18 behandelingen per kalenderjaar.Bron: CBS

Bij Bijman+Helsloot fysiotherapie kunt u terecht voor Mensendieck therapie bij Kerim Özer. In 2018 is Kerim als oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam afgestudeerd. Kerim helpt u door middel van gerichte oefeningen en houdingshoudingscorrecties grip op uw klachten te krijgen en hoe het geleerde tijdens het dagelijks leven kan worden toegepast. Met als doel: het verminderen en voorkomen van ongunstige fysieke belasting op het lichaam om zo op een ontspannende manier te bewegen. Op basis van uw klachten analyseert Kerim de risico’s binnen het dagelijks leven en uw copingstijl. Na een analyse en overleg krijgt u een advies op maat.

 

U kunt bij Kerim terecht voor houdings- en bewegingsklachten zoals:

 • Nekklachten, met hoofdpijn en/of uitstralingsverschijnselen naar de armen
 • Schouderklachten
 • Rugklachten
 • Driedimensionale behandelmethode Wervelkolom
 • Oefeningen ten aanzien van houding en beweging
 • Werkplekaanpassing
 • Mobiliserende behandeltechnieken
 • Sykegrep
 • (Ontspannings) massage
 • Triggerpoint therapie

Naast lichamelijke klachten richt Kerim zich op een integrale aanpak, door zowel op de lichamelijke als op de psychosociale problematiek in te gaan. U wordt bewust gemaakt in nieuwe en verrijkende mogelijkheden om zo uw klacht, leven en gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van de klachten aan te pakken. Kerim focust op de verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Door middel van cognitieve gedragstherapie en motiverende gesprekstechnieken helpt Kerim uw irrationele gedachten te behandelen. U leert rationeel te denken met als doel: het leren van onjuistheden in het denken te gaan herkennen om zo tot een meer realistische kijk op uzelf en uw omgeving te komen. Naast deze therapievorm leert u door middel van ontspannings- en ademhalingsoefeningen om weer in balans, tot rust en in kracht te komen. Met als resultaat rust en ontspanning in het dagelijks leven.

Op emotioneel en mentaal niveau kunt u bij Kerim terecht voor:

 • Balans zoeken tussen spanning en ontspanning
 • Cognitieve gedragstherapie en motiverende gesprekstechnieken
 • Gedragsverandering/zelfmanagement, zelfredzaamheid
 • Hyperventilatie
 • Ontspanningsoefeningen
 • Slaapoefentherapie
 • Stress gerelateerde klachten

Kerim beschikt over de specialisaties:

 • Behandeltechnieken bij nekklachten en brachialgie
 • Het onderzoeken en behandelen van patiënten met SI-klachten
 • Slaapoefentherapie

Kerim is aangesloten bij de VvOCM en bij de netwerk slaapoefentherapie.