Rijbewijs- en medische keuringen op maat.

VoorKeur is een volwassen en professioneel advies- en organisatiebureau. Wij richten ons voornamelijk op rijbewijs- en medische keuringen. Het (medisch) keuren van verschillende mensen voor verschillende doeleinden. 

Naar onze mening komt het te vaak voor dat mensen die gekeurd moeten worden, niet of nauwelijks zijn geïnformeerd. Dit kan tijdens het keuren onnodig stress of onzekerheid geven en invloed hebben op het keuringsproces.

Wij werken dan ook nauw samen met onze keuringsartsen en geven gehoor aan de roep om hulp of advies van de ‘gekeurden’ maar zeker ook de artsen. Door de verhalen direct uit de praktijk maar ook zelf opgedane praktijkervaring, kunnen wij onze diensten goed afstemmen op de behoefte van onze klanten.

Voorkeur voert ook keuringen uit bij Bijman+Helsloot Fysiotherapie in Purmerend. Voor meer info of een afspraak; www.voor-keur.nl