Sinds 1 maart 2016 is het SMA Purmerend in onze praktijk gehuisvest. Het SMA Purmerend maakt onderdeel uit van Sportmedische Centra Plemper, waar Huib Plemper de eigenaar van is. Huib Plemper is sinds ’93 geregistreerd als sportarts en heeft uitgebreide ervaring in de sportmedische begeleiding van topsporters. Zo was hij o.a. begeleidend arts van het Nederlands dames hockeyteam (’90-’92) en het Nederlands dames volleybalteam (’95-’98). Verder was hij gedurende 10 jaar (’99-’09) werkzaam bij de KNVB en o.a. arts van het Nederlands XI-tal (Euro 2000), Jong-Oranje (EK 2007) en het Olympisch XI-tal (OS Beijing 2008). Verder was hij van ’97 tot ’07 werkzaam bij AFC Ajax en daar verantwoordelijk voor de medische begeleiding van de jeugd-opleiding en amateurtak.

Op het SMA kunt u terecht voor verplichte sportkeuringen, o.a. zweefvliegen, duiken, parachutespringen en auto- en motorsport. Ook vinden er de verplichte keuringen voor verschillende beroepsopleidingen plaats, zoals bijv. Sport en Bewegen, Sport en Gezondheid, Veiligheid en Vakmanschap, CIOS, ALO en SM&O. Verder vinden er verschillende Sportmedische Onderzoeken met en zonder ECG (“hartfilmpje”) en inspanningstesten plaats. De inspanningstesten kunnen zowel op de lopende band als op de fiets plaatsvinden en worden verricht met en zonder ademgasanalyse. De inspanningstesten worden met ademgasanalyse verricht wanneer de sporter zijn omslagpunt en hartslagzones wil weten. Bovengenoemde verrichtingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, waarbij de hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en polis. De inspanningstesten vinden ook met ademgasanalyse plaats wanneer er sprake is van inspanningsgerelateerde klachten, zoals bijv. duizeligheid, benauwdheid, pijn op de borst, vermoeidheid en/of een onbegrepen prestatiedaling. Indien er een verwijzing van de huisarts is wordt dit onderzoek (deels of geheel) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor uitgebreidere informatie van de diensten van het SMA kunt u kijken op

www.sportkeuring.nl