Corona maatregels nog steeds van kracht!

Graag willen we u  (onze sporters en klanten) er op wijzen dat de Corona maatregels zoals die al geldig waren in onze praktijk ook nu relevant blijven. Dus:

  • bel af bij ziekte of ziekte verschijnsels, ook bij twijfel graag afmelden
  • Was uw handen voor en na uw afspraak
  • neem uw eigen schone handdoeken mee naar de praktijk
  • houdt voldoende afstand van elkaar
  • reinig het materiaal na gebruik met aanwezige schoonmaakmiddelen
  • volg de instructies zoals aangegeven in de praktijk, alsmede de aanwijzingen van het personeel
  • kom zo mogelijk maximaal 5 minuten voor uw afspraak binnen, en verlaat na uw behandeling svp zo spoedig mogelijk de praktijk
  • indien u op vakantie ben geweest in een risicogebied houdt u zich dan svp aan de door de overheid opgelegde quarantaineplicht

Wij danken u voor uw medewerking, samen krijgen we corona onder controle!